Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

CVCN 63 /01-06-2016 (3) / Văn học-Tư tưởng-Thời đại-Lịch sử

Chim Việt Cành Nam   -  Số 63 /  01-06-2016

Văn học - Giáo dục
. Nguyễn Thị Chân Quỳnh : 
- Liên hệ giữa Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Khoa Cử

. Phạm Trọng Chánh : 
-Nguyễn Du viết về Hàn Tín
-Sở Bá Vương Hạng Vũ qua thơ Nguyễn Du, Hồ Tông Thốc, Phạm Sư Mạnh và Huy Thông
-Nguyễn Du qua Phục Ba Miếu 
-Nguyễn Du thăm di tích thời Tam Quốc
-Nguyễn Du qua cầu Dự Nhượng và qua quê cũ Kinh Kha
-Sử thi Illiade - Thi hào Homère / Thi ca khúc 1

. Thu Tứ :
- Xuân giang hoa nguyệt dạ của Trương Nhược Hư

. Đỗ Quyên : 
- Đến sự hiện đại hóa thơ Việt từ "trường phái trường ca Việt" [PDF]
- Nhìn nhận nhanh phê bình thơ Việt hậu Đổi mới [PDF]

. Trần Văn Nam : 
- Lịch sử và địa lý trong văn chương ( Thấy hiện-thể qua ký-sự phim ảnh) 
- Văn chương và thời sự: Một đóng góp về thể-loại tiểu-thuyết của Đỗ Quyên
 
Ngôn ngữ
. Phanxipăng :  - Dí dỏm nói lái, nói đảo

. Nguyễn Cung Thông :
- Tản mạn về nghĩa của "mực tàu" qua từ điển Việt Bồ La [ PDF]
- Tản mạn về nghĩa của "mực tàu" qua từ điển Việt Bồ La [HTML] 
 
Tư tưởng - Thời đại
. Võ Công Liêm:
- Con đĩ khả kính  (Kịch của Jean-Paul Sartre /Dịch Anh ngữ: Lionel Alber / Việt ngữ: Võ Công Liêm )
- Chủ nghĩa Lý Tưởng và Khoa Hiện Tượng Học
 
 
Hội thảo : Đạo Phật và Văn hóa
(Trúc Lâm Thiền Viện - Villebon s/ Yvette, Pháp /  ngày 5 tháng 6 năm 2016 ) A. Tổ chức 
B. Tham luận và bản dịch (Việt-Pháp / Pháp-Việt)
1. Danièle Masset : 
- Bouddhisme et culture indienne, un mariage indissoluble - Đạo Phật và văn hóa Ấn Độ, một cuộc hôn nhân bền chặt
2. Lê Mạnh Thát : 
- Phật giáo trong bản đồ văn hóa Việt Nam - Le bouddhisme dans la carte culturelle du Viêtnam
3. Đào Hữu Dũng : 
- Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Nhật Bản - Bouddhisme et croyance populaire japonaise
4. Stéphane Grès : 
- Bouddhisme et médecine Tibétaine - Phật giáo và y học Tây Tạng
5. Nguyễn Dư 
- Đạo Phật trong văn học dân gian Việt Nam - Le bouddhisme dans la littérature populaire viêtnamienne
6. Jean-Pierre Pascal 
- Les représentations de Quan Âm dans les images populaires du Viêtnam - Hình tượng Quan Âm trong tranh dân gian Việt Nam
7. Thái Quang Nam 
- Le site de Lumbini, lieu sacré de la naissance du Bouddha, dans le patrimoine culturel mondial de l'UNESCO  - Di tích Lâm Tì Ni được ghi danh vào chương trình Di sản Văn hóa Thế giới của UNESCO (Tóm tắt) 
 
  
Lịch sử
. Trần Viết Ngạc:
- Những tài liệu mới về  Cuộc Khởi nghĩa Duy Tân năm 1916 
- Ngọn cờ bất khuất đã được kéo lên ở Phủ Tam Kỳ trong cuộc khởi nghĩa Duy Tân năm 1916 

. Đỗ Kim Trường : 
- Nguyễn Háo Vĩnh  - Nguyễn Công Nhàn, bậc trí dũng song toàn triều Nguyễn

. Tôn Thất Thọ :
- Về trường hợp hy sinh của nữ tướng Bùi Thị Xuân
 
Văn sử

. Phí Ngọc Hùng :  -Tạp ghi sau 40 năm .

Không có nhận xét nào: