Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2020

CVCN Số 78 / 11-05-2020Số 78 / 11-05-2020

 
Quê Hương-Phong tục
. Nguyễn Dư :
Nguyễn Khuyến đi xem Hội Tây

. Mai Ly Cang : 
Vũng Tàu

. Hoàng Xuân Sơn :
Chảy quên dòng - Nước. Tam đoạn

. Quảng Tánh Trần Cầm : 
mẹ kể - ban mai,  xứ biển 

. Tôn Nữ Thu Nga :
Ra đi

. Quỳnh Chi :
Xuân ca

. Sao Khuê:
Hành phương Bắc

. Thân Trọng Sơn dịch qua Pháp ngữ :  - Ông Đồ (n.t. Vũ Đình Liên)

. Giới thiệu sách : Tình Ca Thiếu Khanh

Thơ ngoại
. Ngô Tằng Giao dịch : 
The Ferryman - Anh lái đò (Christina Rossetti)
-  Bring me all your flowers now - Giờ hãy tặng ta những đóa hoa (R. D. Richards)

Văn ký - Biên khảo
. Tâm Minh Ngô Tằng Giao :
Ái tình như ngọn đũa phù thủy

. Mai Siêu Phong :
Bia Chợ Dinh

. Bùi Thị Như Lan :
Chuyện tình Phja Bjooc

. Lạp Chúc Nguyễn Huy : 
Cây kiểng

. Sao Khuê :
Cái tai
SXH 002 
Nhỏ ơi

. Võ Kỳ Điền : 
Từ chuyện hoa tới chuyện cá

. Mai Ly Cang : 
Góc phố chợ đời

.  Phanxipang :
Tha La qua thơ & ca

. Phí Ngọc Hùng : 
Chữ nghĩa làng văn  [PDF] 

Ngôn ngữ
. Nguyễn Cung Thông : 
Hiện tượng đồng hoá âm thanh (nhiều bài) 
Văn Nhật


. Phạm Vũ Thịnh :
Chuyện bà cô nghèo khó ( Murakami Haruki)

Văn Ngoại


. Thân Trọng Thủy : 
Tên trộm
- Giới thiệu tiết mục >>> Triết học
Tư tưởng - Thời đại
Văn sử
. Phí Ngọc Hùng :  -Tạp ghi sau 40 năm (Kỳ 17).
Nguyễn Hoạt : - Lý Thái Tổ [PDF]
 
-------------------
(*)1 - Chim Việt cành Nam, lấy từ chuyện Chim Trĩ , do vua Việt ở phương Nam tân cống cho vua nhà Chu (Chu Thành Vương). Chim chọn cành phía Nam để làm ổ . "Việt điểu sào nam chi" (Sào là làm tổ chim)  , ý nói nhớ quê hương phía Nam. 
2 - Ngựa Hồ hí gió Bấc , là chuyện ngựa của rợ Hồ (Mông Cổ) dâng cho vua Hán Vũ Đế , khi gió Bấc thổi, thì hí lên "Hồ mã tê bắc phong", ý nói nhớ quê, phương bắc.

Không có nhận xét nào: